BẢN THỂ chính là tuyên ngôn về vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại
BẢN THỂ chính là tuyên ngôn về vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại
/essence/ Bản thể
/essence/ Bản thể

Bộ sưu tập /essence/ – BẢN THỂ chính là tuyên ngôn về vẻ đẹp
của người phụ nữ hiện đại. Khi mỗi người phụ nữ đều đề cao mỹ
quyền ắt tạo ra đa sắc mỹ quyền. Bản thể là cái tôi, là tiếng nói, là
những câu chuyện chân thật từ đời sống, sự thăng hoa trong sự
nghiệp cũng như trải nghiệm tinh thần mang dấu ấn riêng của
mỗi người phụ nữ.
Nếu trước đây, phái đẹp phải sống theo một khuôn mẫu do định
kiến xã hội đặt ra, thì hiện tại, các quý cô đã nhận thức được giá
trị của mình, ngẩng cao đầu với vẻ đẹp vốn có, xã hội tự khắc
trao cho nàng sự trân trọng

XEM THÊM

Bộ sưu tập /essence/BẢN THỂ chính là tuyên ngôn về vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại. Khi mỗi người phụ nữ đều đề cao mỹ quyền ắt tạo ra đa sắc mỹ quyền. Bản thể là cái tôi, là tiếng nói, là những câu chuyện chân thật từ đời sống, sự thăng hoa trong sự nghiệp cũng như trải nghiệm tinh thần mang dấu ấn riêng của mỗi người phụ nữ.


Nếu trước đây, phái đẹp phải sống theo một khuôn mẫu do định kiến xã hội đặt ra, thì hiện tại, các quý cô đã nhận thức được giá trị của mình, ngẩng cao đầu với vẻ đẹp vốn có, xã hội tự khắc trao cho nàng sự trân trọng

XEM THÊM
/essence/ Bản thể
/essence/ Bản thể
/essence/ Bản thể
/essence/ Bản thể

Nếu trước đây cái đẹp được đặt trong khuôn mẫu, quy chuẩn “khuôn vàng thước ngọc”, thì nét đẹp của người phụ nữ hôm nay được kế thừa các giá trị đẹp của người phụ nữ Việt Nam truyền thống, chọn lọc, tiếp thu các giá trị đẹp của thời đại.
Mỗi người phụ nữ là một bản thể riêng biệt, nhan sắc riêng biệt và câu chuyện riêng biệt nhưng đều gặp nhau ở sự lan tỏa những cảm hứng tích cực cho xã hội.