LỢI ÍCH TUYỆT VỜI VỚI MÔI TRƯỜNG

Hạn chế hơn 55% khí thải C02 ra môi trường.

Giảm thải rác thải nhựa ra đại dương, có thể gây hại cho sinh vật biển

Giảm khí thải nhà kính từ việc tạo và xử lý Polyester nguyên chất.