Góp yêu thương - Xây hy vọng
Góp yêu thương - Xây hy vọng
Góp Yêu Thương - Xây Hy Vọng

ĐIỂM TRƯỜNG

PTDTBT TIỂU HỌC & THCS VÀNG SAN, X.VÀNG SAN, H.MƯỜNG TÈ, T.LAI CHÂU

SỐ LƯỢNG HỌC SINH

Góp Yêu Thương - Xây Hy Vọng

515

Góp Yêu Thương - Xây Hy Vọng
Góp Yêu Thương - Xây Hy Vọng
Góp Yêu Thương - Xây Hy Vọng

KHÁCH HÀNG THAM GIA

309

(NGƯỜI)

Góp Yêu Thương - Xây Hy Vọng

SỐ TIỀN GÂY QUỸ

20650958

(ĐỒNG)

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THAM GIA

(Cập nhật danh sách từ 01/07 – 14/07/2024)

Tên khách hàngSố điện thoạiSố tiền ủng hộ
Chị Lải0327XXX287 48,830 ₫
Chị Nương0328XXX965 51,728 ₫
Chị Tám0328XXX222 27,978 ₫
Chị Hà0329XXX619 46,978 ₫
Chị Hằng0333XXX090 104,215 ₫
Chị Tâm0333XXX696 44,603 ₫
Chị Tiếp0336XXX716 111,910 ₫
Chị Anh0336XXX339 42,228 ₫
Chị Trang0338XXX699 23,703 ₫
Chị Phượng0338XXX235 86,783 ₫
Chị Oanh0344XXX388 30,780 ₫
Chị Quý0345XXX633 102,885 ₫
Chị Ngân0347XXX705 48,355 ₫
Chị Anh0348XXX686 148,913 ₫
Chị Trang0349XXX048 40,328 ₫
Chị Hương0349XXX714 84,408 ₫
Chị Lan0353XXX002 51,205 ₫
Chị Duyên0354XXX899 27,978 ₫
Chị Lương0355XXX892 55,908 ₫
Chị Thọ0356XXX842 146,538 ₫
Chị Thảo0356XXX546 55,955 ₫
Chị Nhung0356XXX926 135,660 ₫
Chị Hương0357XXX014 117,135 ₫
Chị Uyên0357XXX992 94,858 ₫
Chị Hòa0358XXX776 61,655 ₫
Chị Hà0358XXX357 32,728 ₫
Chị Đào0359XXX825 37,953 ₫
Chị Hằng0362XXX681 51,680 ₫
Chị Uyên0363XXX111 93,908 ₫
Chị Hường0363XXX587 30,828 ₫
Chị Huệ0364XXX686 71,108 ₫
Chị Phiến0364XXX199 27,978 ₫
Chị Hiền0364XXX089 26,078 ₫
Chị Thảo0365XXX686 29,878 ₫
Chị Xuân0365XXX998 54,530 ₫
Chị Ngân0365XXX966 138,035 ₫
Chị Anh0366XXX582 23,228 ₫
Chị Hương0367XXX468 25,128 ₫
Chị Hảo0368XXX596 40,328 ₫
Chị Hà0369XXX956 74,908 ₫
Chị Út0372XXX930 20,378 ₫
Chị Anh0372XXX865 232,893 ₫
Chị Hiền0373XXX704 55,955 ₫
Chị Hăng0374XXX075 40,328 ₫
Chị Hồng0374XXX893 78,233 ₫
Chị Hoa0374XXX876 52,155 ₫
Chị Nga0374XXX990 42,703 ₫
Chị Cương0375XXX020 54,055 ₫
Chị Diệp0375XXX445 37,953 ₫
Chị Huyền0376XXX798 40,328 ₫
Chị Mai0377XXX498 60,705 ₫
Chị Miện0383XXX799 42,703 ₫
Chị Phượng0385XXX358 51,680 ₫
Chị Hoan0385XXX368 29,878 ₫
Chị Thủy0387XXX068 23,703 ₫
Chị Trang0387XXX331 46,930 ₫
Chị Minh0389XXX369 27,978 ₫
Chị Bình0389XXX968 92,483 ₫
Chị Quỳnh0392XXX416 47,405 ₫
Chị Lý0392XXX960 23,228 ₫
Chị Nhung0395XXX668 224,770 ₫
Chị Yến0395XXX995 39,378 ₫
Chị Thủy0396XXX124 57,855 ₫
Chị Liên0397XXX301 23,703 ₫
Chị Hằng0397XXX157 59,755 ₫
Chị Phượng0567XXX838 46,028 ₫
Chị Dung0589XXX789 25,128 ₫
Chị Chuyên0822XXX688 30,258 ₫
Chị Linh0824XXX999 30,828 ₫
Chị Mến0835XXX345 22,278 ₫
Chị Hiền0835XXX566 171,760 ₫
Chị Phượng0838XXX616 98,705 ₫
Chị Yến0845XXX666 29,403 ₫
Chị Tuyết0845XXX475 57,855 ₫
Chị Diệp0849XXX690 29,878 ₫
Chị Anh0853XXX104 103,835 ₫
Chị Thủy0858XXX569 16,293 ₫
Chị Hồng0859XXX333 139,888 ₫
Chị Mai0865XXX595 81,558 ₫
Chị Lan0865XXX283 56,430 ₫
Chị Út0865XXX169 21,565 ₫
Chị Lê0866XXX136 23,703 ₫
Chị Ly0867XXX862 56,905 ₫
Chị Anh0868XXX006 27,978 ₫
Chị Hương0868XXX882 42,703 ₫
Chị Huệ0877XXX888 51,205 ₫
Chị Hà0886XXX286 247,998 ₫
Chị Lệ0903XXX007 187,815 ₫
Chị Anh0904XXX229 27,978 ₫
Chị May0908XXX668 25,128 ₫
Chị Thảo0911XXX665 55,955 ₫
Chị Thu0911XXX228 62,605 ₫
Chị Hương0912XXX199 53,105 ₫
Chị Anh0912XXX226 178,743 ₫
Chị Ninh0912XXX266 26,078 ₫
Chị Thu0912XXX925 66,405 ₫
Chị Hoa0912XXX060 55,005 ₫
Chị Anh0912XXX809 193,515 ₫
Chị Thuyết0912XXX382 29,878 ₫
Chị Giang0913XXX741 26,078 ₫
Chị Hiền0913XXX224 82,983 ₫
Chị Thúy0913XXX968 164,065 ₫
Chị Lộc0913XXX676 44,128 ₫
Chị Vân0914XXX010 136,610 ₫
Chị Hoa0914XXX766 27,978 ₫
Chị Chuyên0914XXX601 107,683 ₫
Chị Linh0914XXX301 51,728 ₫
Chị Vân0914XXX808 42,703 ₫
Chị Hiền0914XXX456 23,703 ₫
Chị Thơm0915XXX581 14,155 ₫
Chị Thảo0915XXX313 252,320 ₫
Chị Phương0915XXX751 32,728 ₫
Chị Huynh0915XXX616 55,955 ₫
Chị Thu0915XXX916 61,228 ₫
Chị Hòa0916XXX955 116,660 ₫
Chị Hằng0916XXX366 23,703 ₫
Chị Huyền0916XXX202 47,405 ₫
Chị Hồng0917XXX885 23,228 ₫
Chị Ngọc0919XXX084 76,333 ₫
Chị Nhung0919XXX292 59,755 ₫
Chị Tú0919XXX311 27,978 ₫
Chị Hương0919XXX962 61,655 ₫
Chị Huyền0927XXX885 31,778 ₫
Chị Dung0929XXX688 62,605 ₫
Chị Huyền0934XXX088 36,433 ₫
Chị Thảo0934XXX358 110,485 ₫
Chị Dung0936XXX596 56,905 ₫
Chị Dung0936XXX589 55,955 ₫
Chị Thúy0936XXX588 27,028 ₫
Chị Trà0936XXX399 295,498 ₫
Chị Phương0936XXX915 72,533 ₫
Chị Huế0936XXX816 246,288 ₫
Chị Thùy0937XXX242 92,483 ₫
Chị Hương0938XXX868 46,455 ₫
Chị Phương0941XXX808 27,978 ₫
Chị Liên0942XXX109 27,978 ₫
Chị Hoa0943XXX568 26,078 ₫
Chị Hà0943XXX388 75,430 ₫
Chị Lê0944XXX582 201,400 ₫
Chị Huệ0945XXX007 23,228 ₫
Chị Liêm0946XXX894 37,953 ₫
Chị Hương0946XXX298 30,828 ₫
Chị Hà0947XXX545 42,703 ₫
Chị Vân0947XXX568 124,688 ₫
Chị Thanh0947XXX212 25,128 ₫
Chị Huyền0947XXX976 106,733 ₫
Chị Yên0947XXX818 34,628 ₫
Chị Thư0948XXX718 88,683 ₫
Chị Thơm0948XXX068 23,703 ₫
Chị Hường0949XXX038 49,305 ₫
Chị Hằng0961XXX095 134,235 ₫
Chị Thu0961XXX123 34,628 ₫
Chị Ngọc0961XXX882 118,940 ₫
Chị Ngân0962XXX715 27,028 ₫
Chị Bích0962XXX624 54,055 ₫
Chị Ngọc0962XXX018 67,830 ₫
Chị Trang0962XXX555 169,290 ₫
Chị Thuỳ0962XXX663 128,963 ₫
Chị Trang0963XXX149 48,830 ₫
Chị Quyên0963XXX582 111,910 ₫
Chị Hương0963XXX881 27,978 ₫
Chị Thanh0963XXX042 29,878 ₫
Chị Chung0964XXX622 30,828 ₫
Chị Diệp0964XXX456 37,953 ₫
Chị Trang0964XXX866 167,343 ₫
Chị Hằng0964XXX289 82,460 ₫
Chị Lan0965XXX456 136,610 ₫
Chị Qúy0965XXX558 72,580 ₫
Chị Trang0965XXX607 47,405 ₫
Chị Nguyệt0966XXX258 31,778 ₫
Chị Bình0966XXX896 125,258 ₫
Chị Hằng0966XXX486 57,855 ₫
Chị Thao0966XXX622 143,165 ₫
Chị Thùy0966XXX784 56,430 ₫
Chị Nguyệt0966XXX680 34,628 ₫
Chị Phương0966XXX739 46,028 ₫
Chị Thu0967XXX635 25,128 ₫
Chị Lý0967XXX826 61,228 ₫
Chị Hương0968XXX109 82,033 ₫
Chị Dự0968XXX707 92,483 ₫
Chị Linh0969XXX841 29,878 ₫
Chị Tươi0969XXX512 37,953 ₫
Chị Thêm0969XXX991 61,655 ₫
Chị Lan0969XXX456 42,228 ₫
Chị Hạ0969XXX552 25,128 ₫
Chị Quỳnh0969XXX869 46,978 ₫
Chị Linh0971XXX718 27,028 ₫
Chị Yến0971XXX275 52,155 ₫
Chị Huyền0971XXX257 50,255 ₫
Chị Trang0972XXX822 89,633 ₫
Chị Quỳnh0972XXX367 35,103 ₫
Chị Thanh0972XXX079 74,955 ₫
Chị Linh0972XXX893 93,433 ₫
Chị Thu0972XXX760 26,980 ₫
Chị Ly0972XXX386 26,078 ₫
Chị Hà0973XXX226 29,878 ₫
Chị Huyên0973XXX893 53,580 ₫
Chị Châm0973XXX368 99,085 ₫
Chị Thanh0973XXX986 54,055 ₫
Chị Phương0973XXX181 119,510 ₫
Chị Nguyệt0973XXX161 56,905 ₫
Chị Hồng0974XXX711 44,460 ₫
Chị Hồng0974XXX457 48,355 ₫
Chị Trang0974XXX246 52,155 ₫
Chị Hòa0974XXX012 139,888 ₫
Chị Khanh0974XXX876 26,078 ₫
Chị Trang0974XXX779 55,955 ₫
Chị Huyền0974XXX216 32,728 ₫
Chị Giang0975XXX484 26,078 ₫
Chị Huyền0975XXX355 32,728 ₫
Chị Tâm0975XXX525 53,580 ₫
Chị Yến0975XXX852 23,703 ₫
Chị Anh0975XXX688 42,703 ₫
Chị Linh0975XXX224 83,458 ₫
Chị Ngát0976XXX389 53,580 ₫
Chị Giang0976XXX563 53,580 ₫
Chị Thùy0976XXX501 57,855 ₫
Chị Dung0976XXX648 160,313 ₫
Chị Lại0977XXX289 51,680 ₫
Chị Anh0977XXX788 46,028 ₫
Chị Anh0977XXX169 136,135 ₫
Chị Nga0977XXX212 46,978 ₫
Chị Giang0977XXX405 25,128 ₫
Chị Hà0977XXX791 152,190 ₫
Chị Huệ0977XXX557 32,728 ₫
Chị Yến0978XXX898 55,955 ₫
Chị Dung0978XXX152 55,005 ₫
Chị Hiên0978XXX523 141,788 ₫
Chị Ngọc0978XXX887 46,028 ₫
Chị Thuong0978XXX118 60,705 ₫
Chị Trang0978XXX608 27,978 ₫
Chị Phượng0979XXX182 51,680 ₫
Chị Dung0979XXX541 62,605 ₫
Chị Hương0979XXX028 163,590 ₫
Chị Hoa0979XXX888 98,658 ₫
Chị Lan0979XXX669 86,355 ₫
Chị Liên0979XXX333 327,133 ₫
Chị Hà0981XXX505 27,978 ₫
Chị Trang0981XXX279 29,878 ₫
Chị Trang0981XXX599 22,278 ₫
Chị Thương0981XXX673 27,978 ₫
Chị Bình0981XXX521 23,703 ₫
Chị Thanh0982XXX286 15,628 ₫
Chị Thoa0982XXX033 26,078 ₫
Chị Tâm0982XXX198 26,078 ₫
Chị Quế0982XXX758 58,330 ₫
Chị Yến0982XXX596 116,660 ₫
Chị Dung0982XXX715 38,333 ₫
Chị Trang0982XXX111 27,978 ₫
Chị Thúy0982XXX028 78,755 ₫
Chị Hiền0982XXX698 157,415 ₫
Chị Hằng0982XXX227 32,728 ₫
Chị Hằng0983XXX251 95,285 ₫
Chị Phương0983XXX968 92,008 ₫
Chị Xuân0983XXX358 64,505 ₫
Chị Trang0983XXX866 23,228 ₫
Chị Ngọc0983XXX777 295,830 ₫
Chị Sinh0983XXX586 47,405 ₫
Chị Thảo0983XXX618 54,008 ₫
Chị Hoa0984XXX723 95,760 ₫
Chị Thanh0984XXX591 69,255 ₫
Chị Hương0984XXX369 57,855 ₫
Chị Huyền0984XXX191 32,728 ₫
Chị Hoa0984XXX332 99,133 ₫
Chị Hà0984XXX429 25,128 ₫
Chị Sơn0984XXX560 190,190 ₫
Chị Hoa0984XXX008 66,405 ₫
Chị Lam0985XXX945 29,878 ₫
Chị Tươi0985XXX885 26,078 ₫
Chị Anh0985XXX689 74,955 ₫
Chị Hòa0985XXX342 23,703 ₫
Chị Hà0985XXX385 151,763 ₫
Chị Hạnh0985XXX505 54,055 ₫
Chị Hiên0985XXX262 170,240 ₫
Chị Quỳnh0985XXX013 49,780 ₫
Chị Nụ0985XXX329 77,283 ₫
Chị Huế0985XXX420 25,128 ₫
Chị Dung0985XXX487 48,830 ₫
Chị Thương0986XXX741 55,005 ₫
Chị Thuận0986XXX680 37,288 ₫
Chị Van0986XXX248 23,703 ₫
Chị Hoa0986XXX910 22,278 ₫
Chị Thơm0986XXX985 23,703 ₫
Chị Quỳnh0986XXX556 74,908 ₫
Chị Huyền0987XXX172 112,433 ₫
Chị Lương0987XXX682 46,978 ₫
Chị Hào0987XXX197 26,078 ₫
Chị Linh0987XXX285 85,358 ₫
Chị Lan0987XXX680 29,878 ₫
Chị Duyên0987XXX614 46,978 ₫
Chị Nguyên0987XXX142 27,978 ₫
Chị Lý0988XXX389 48,355 ₫
Chị Ngân0988XXX705 45,980 ₫
Chị Thìn0988XXX559 44,128 ₫
Chị Minh0988XXX241 208,288 ₫
Chị Oanh0988XXX068 89,680 ₫
Chị Phượng0988XXX972 32,728 ₫
Chị Hoa0988XXX817 26,078 ₫
Chị Giang0989XXX212 196,318 ₫
Chị Thu0989XXX357 30,828 ₫
Chị Thắng0989XXX828 50,730 ₫
Chị Lam0989XXX198 87,258 ₫
Chị Hằng0989XXX807 23,703 ₫
Chị Ngân0989XXX812 29,878 ₫
Chị Thuỷ0989XXX218 52,630 ₫
Chị Tiên0989XXX019 55,955 ₫
Chị Nhung0989XXX689 53,580 ₫
Chị Thảo0989XXX713 26,078 ₫
Chị Thành0989XXX956 40,328 ₫